Landdistriktsseminarer

Program Holbæk og Program Løvskal

Kooperationen inviterer til 2 seminarer i henholdsvis Holbæk (12.03.19) og Løvskal (21.03.19)

Formål: 

Formålet med seminarerne er etablering og styrkelse af fællesskabsøkonomier i landdistrikterne, herunder kooperative virksomheder og andelsorganiseringer. Igennem de senere år er der lokalt blevet etableret flere og flere fællesskabsøkonomier inden for erhverv, lokal udvikling, dagligvarebutikker, fødevarefælleskaber, vedvarende energi, kunster sammenslutninger m.v. De gamle fællesskabsøkonomier som vandværker, lokale brugsforeninger, andelsboligforeninger o.a. eksisterer også i bedste velgående. De bidrager alle til skabelse af arbejdspladser, lokal udvikling og attraktivitet i forhold til bosætning.

Igennem de senere år har Kooperationen afholdt adskillige konferencer og workshops rundt i hele landet. Det har givet et klart billede af, at der er behov for deling af viden og vejledning i forhold til etableringsfasen af fællesskabsøkonomier – udover styrkelse af allerede eksisterende fællesskabsøkonomier. Der er stort fokus på økonomiske demokratiske fællesskaber i landdistrikterne og ønsker om at etablere disse.

Der er mange ting at afklare i en etableringsfase: Formål, størrelse på anparter/andele, bestyrelsens kompetencer, medlemmernes demokratiske indflydelse, vedtægterne.

Kom derfor med til et af disse seminarer hvis du/I overvejer at etablere en fællesskabsøkonomi, har gang i aktiviteter, der kan føre til etablering og/eller er medlem af en nyligt etableret fællesskabsøkonomi. Er du landdistriktsrådgiver/LAG-FLAG koordinator er emnet måske også relevant?

Seminarerne er opdelt i et indlæg fra en allerede veletableret fællesskabsøkonomisk virksomhed, og derefter er der mulighed for at søge viden ved 4 forskellige borde, hvor Kooperationen og etablerede fællesskabsøkonomier deler viden ud, vejleder og giver gode råd.

Tid og sted

Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 13.00-17.00. 
Sidesporet, Ahlgade 1B, 4300  Holbæk.
Der er plads til max. 60 deltagere. Tilmelding er efter Først til mølle princippet.

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 10.00-15.00.  
Løvskal Kultur- og Forsamlingshus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro.
Der er plads til max. 60 deltagere. Tilmelding er efter Først til mølle princippet. 

Deltagelse

Deltagelse er gratis. Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på kr. 500,-

Tilmeldingsfrist

Holbæk: Mandag den 4. marts 2019 i henhold til vores Privatlivspolitik.

Løvskal: Onsdag den 13. marts 2019 i henhold til vores Privatlivspolitik.