Organisation

Kooperationen - Arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Kooperationen arbejder for at skabe opmærksomhed om den kooperative virksomhedsform og filosofi i samfundet som et bæredygtigt alternativ til det private erhvervsliv. På tværs af brancher og selskabsformer har vi det til fælles, at vi arbejder ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed. 

Kooperatinen blev stiftet i 1922, og vi er i dag 92 medlemsvirksomheder.  

De kooperative værdier

Danmark har en lang tradition for kooperativer af vidt forskellig størrelse og opbygning. Fælles for dem alle er, at de i forskellig grad bygger på de kooperative principper, der i 1844 blev formuleret af en gruppe engelske arbejdere. Centralt for ideen bag de syv kooperative principper, er, at virksomheden skal være medlemsejet, ledelsen skal være demokratisk, en eventuelt udbytte skal fordeles til medlemmerne, og medlemmerne skal uddannes, så de kan gavne udviklingen af virksomheden. Endelig skal kooperativer bestræbe sig på at være selvstændige og samarbejde hen mod et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund.

Kooperative virksomheder er moderne og dynamiske virksomheder, der drives på basis af nogle universelle kooperative principper og værdier. De fungerer som organisatoriske og etiske retningslinjer, der danner rammen om den kooperative virksomhedsform og tankegang.

Kooperative og socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, der bygger på forskellige udgaver af fællesskab – lige fra andelsselskaber, aktieselskaber til foreninger og fonde. Det er for længst dokumenteret, at kooperative virksomheder er modstandsdygtige i krisetider og at det er en virksomhedsform, som mange finder attraktiv som en mere bæredygtig ramme om iværksætteri. Det, at virksomheden ikke er sat i verden for at tjene flest mulige penge til aktionærer, gør, at driftsperspektivet er et andet. Det betyder på den anden side ikke, at en kooperativ virksomhed ikke skal tjene penge. Det skal alle virksomheder, hvis de gerne vil eksistere på længere sigt. 

Hvad hjælper vi med?

Vi giver jer et dialogbaseret fagretsligt system 
Vores konsulenter har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og de mange regler på området. Vi deltager løbende i faglige netværk og planlægger kurser, så I får den nyeste viden.

Vi sikrer jer juridisk rådgivning, så unødige tvister undgås
Det kan blive en dyr og tidskrævende proces for virksomheden, hvis de erhvervsretlige forhold ikke er i orden. Det kan fx være en god ide at få professionel bistand i forhold til at udfærdige en samarbejdskontrakt med en ny leverandør.

Vi rådgiver jer, hvis udbudssagen går i hårdknude
Vores konsulenter har et indgående kendskab til udbuds- og tilbudsloven samt udbudsbetingelser generelt. Det giver os de bedste forudsætninger for at hjælpe jer, der arbejder med salg og leverancer, der er omfattet af reglerne om udbud, fx til offentlige kunder.

Vi sikrer den bedste økonomi ved barsel og orlov
Det er lovpligtigt at være medlem af en barselsudligningsordning og vores ordning, Koop-Barsel, sikrer virksomheden den økonomisk bedste løsning til udligning af omkostningerne – sammenlignet med andre ordninger.

Vi hjælper, når medarbejderne vil udfordres og efteruddannes
Både ledelse og medarbejdere har løbende brug for relevante uddannelses- og efteruddannelsestilbud.Vi giver de bedste forudsætninger for at vælge den ideelle kompetenceudvikling, som netop jeres ledere og medarbejdere har behov for.

Vi hjælper jer med at skabe sociale resultater 
Vores konsulenter har et indgående kendskab til det socialøkonomiske område samt modeller for at arbejde målrettet med social ansvarlighed i virksomheder. Det giver os gode forudsætninger for at hjælpe med sparring og inspiration i jeres arbejde med at skabe overskud på flere bundlinjer.

Vi bygger bro mellem virksomheder, brancher og interesser lokalt
Kooperationens fællesråd hjælper medlemmerne med at påvirke lokalsamfundet. Ved hjælp af et frugtbart samarbejde mellem medlemmerne, private virksomheder, forskellige brancher og kommuner, kan I som virksomhed bygge broer til netværk, der løfter problemstillingerne endnu bedre, end hvis I var alene om det.

Vi styrker jeres virksomhed gennem branchenetværk
Flere og flere undersøgelser viser, at netværk og viden er vejen til vækst. Derfor tilbyder vi adgang til en række fagspecifikke branchenetværk, hvor I kan udveksle erfaringer om fx markeder, kunder og projekter med jeres kolleger.

Vi hjælper med at udvikle jeres organisation
Organisationsudvikling handler om forbedring af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformen. Udvikling af, hvordan I arbejder med disse temaer, kan hjælpe organisationen og medarbejderne til at blive bedre rustet til fremtidige udfordringer.

Vi driver et netværk for iværksættere
Kooperationen driver et iværksætternetværk for kooperative og sociale iværksættere.Formålet med netværket er at skabe de bedste rammer, hvor iværksættere kan møde ligesindede, få viden, praktisk rådgivning, inspiration og sparring på problemstillinger vedrørende kooperativt og socialt iværksætteri.

Vi holder jer ajour
På vores hjemmeside holder vi jer løbende ajour på alle relevante områder, og vi udsender hver 14. dag et elektronisk nyhedsbrev, som I kan skræddersy efter jeres interesser og behov. Tilmeld jer vores nyhedsbrev her.