Service og rådgivning

Som medlem af Kooperationen får du adgang til vores professionelle assistance til arbejdsgivere med tæt medlemskontakt og stor indsigt i socialøkonomiske virksomheder.

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

I Kooperation er vores primære hensyn og opgave at yde god service til vores medlemmer. Som socialøkonomisk medlem får du nem og hurtig adgang til vores generelle arbejdsgiverservice med juridisk rådgivning om personaleforhold, ansættelsesret og grundlæggende erhvervsjura.

Vi hjælper dig også med at holde styr på reglerne for arbejdsmiljø og efteruddannelse, tilbyder juridisk assistance i konflikter, faglig opdatering og efteruddannelse, deltagelse i faglige netværk mv.

Socialøkonomisk rådgivning

På det socialøkonomiske område hjælper vi dig med viden og vejledning om de særlige forretningsmæssige, lovgivningsmæssige og HR-relaterede problemstillinger, der knytter sig til driften og udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Herunder:

  • Kontakt og salg til kommuner 
  • Beskæftigelseslovgivningen og samarbejdet med jobcenteret
  • Indgåelse af partnerskaber
  • Registrering og erhvervsjura.

Herudover hjælper vi med:

  • Kendskab til og opdateringer omkring politiske processer og ny lovgivning på bl.a. social-, beskæftigelses- og erhvervsområdet
  • Interessevaretagelse i forbindelse med offentlig debat, høringer, politiske udvalg mv. 
  • Viden om samarbejdsmuligheder med offentlige myndigheder, erhvervsrettede tilbud mv. – lokalt og nationalt 
  • Netværksmuligheder og erfaringsudveksling 
  • Dagsorden og promovering: Vi sætter socialøkonomi på dagsordenen og hjælper med at få vores medlemmers nyheder ud over rampen
  • Viden om internationale forhold, repræsentation i internationale fora og kontakt til udenlandske samarbejdspartnere.

Vores viden og vejledning baserer sig på mere end 10 års arbejde med proaktivt at indsamle, udvikle og formidle viden om de potentialer og udfordringer, der relaterer sig til at etablere, drive og udvikle en socialøkonomisk virksomhed. Bl.a. igennem syv års drift af det nationale videncenter på området (Center for Socialøkonomi) samt mangeårig deltagelse i danske og internationale ekspertfora og udvalg.

Vores socialøkonomiske konsulenter har arbejdet erhvervsrettet med såvel drift som forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder og har indgående viden om arbejdet med socialøkonomi i både kommunerne og centraladministrationen.