RSV - registrering

Socialøkonomiske virksomheder, der efterlever specifikke krav til deres virksomhedsdrift og organisering, kan lade sig registrere som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV). På denne side har vi samlet al nødvendig viden om registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. 

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

Om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder

Siden 2015 har socialøkonomiske virksomheder kunnet lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen. For socialøkonomiske virksomheder kan registreringsordningen være et godt redskab i kontakten med kunder og samarbejdspartnere. Vælger I at registrere jeres virksomhed, signalerer I på meget tydelig vis, at I er en not-for-profit virksomhed, der er sat i verden for at skabe sociale resultater.

For at kunne blive registreret skal virksomheder leve op til visse standarder i deres virksomhedsdrift og organisering. Mere specifikt følgende fem krav (de fem socialøkonomisk kriterier). Virksomhederne skal:

  • Have et socialt (samfundsgavnligt) formål
  • Være erhvervsdrivende
  • Være uafhængig af det offentlige
  • Være inddragende og ansvarlig i sit virke
  • Have en social håndtering af sit overskud 

Læs mere i vores Guide til registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder, som kan downloades i højre kolonne.

Hvorfor registrere sig?

Med registreringen gør I det let for kunder, investorer og andre at få vished for, at I driver virksomhed efter socialøkonomiske principper: At I er en not-for-profit virksomhed, der er sat i verden for at skabe sociale resultater. Og som geninvesterer fortjenesten i virksomheden og/eller formålet.

Erhvervsstyrelsen fører kontrol med, at de registrerede virksomheder bliver ved med at leve op til lovens krav. Kontrollen er samtidig jeres og kundernes garanti for, at der ikke er virksomheder, der kalder sig registrerede socialøkonomiske virksomheder uden at leve op til de fem socialøkonomiske kriterier. Som registreret socialøkonomisk virksomhed kan I frit anvende RSV-logoet i jeres markedsføring. Download logoet i kolonnen til højre. 

Hvad forpligter vi os til?

Ved at registrere jeres virksomhed forpligter I jer til kontinuerligt at efterleve de fem socialøkonomiske kriterier. Og at dokumentere dette i forbindelse med jeres årsrapportering.

Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal mindst aflægge regnskab efter regnskabsklasse B. Dette gælder også selvom jeres virksomhed (grundet størrelse, virksomhedsform e. lign.) ellers kan være undtaget fra at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven.

Ud over de krav til årsrapporten, der følger af årsregnskabsloven, skal I som RSV årligt rapportere på følgende forhold:

  • Det samlede vederlag m.v. til medlemmer af ledelsen
  • Aftaler indgået med nærtstående parter
  • Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue
  • Hvordan virksomheden opfylder jeres sociale formål, hvordan I agerer inddragende og ansvarligt i jeres virke samt at I fortsat er uafhængige af det offentlige

Sammen med Ri Statsaut. Revisorer og Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod har vi udarbejdet en udførlig vejledning til årsrapportering for RSV’er. Du kan få vejledningen tilsendt som pdf. Se kolonnen til højre.

Find en RSV 

Når jeres virksomhed er blevet registreret som RSV, vil det fremgå af jeres offentligt tilgængelige oplysninger på cvr.dk. Her kan I også følge med i, hvilke og hvor mange andre virksomheder, der har registreret sig. Vælg ”Afgræns søgning”, og vælg derefter ”Registreret socialøkonomisk virksomhed” i den rullemenu, der hedder ”virksomhedsmarkering”.

Hvordan bliver man registreret?

Virksomheder, der ønsker at blive registreret, skal på indberet.dk uploade dokumentation for, at de lever op til registreringsordningens kriterier. Se vores trin-for-trin vejledning til registrering i kolonnen til højre.