Projekter

Kooperationen indgår som initiativtager eller partner i udviklingsprojekter, der er relevante for udviklingen af det socialøkonomiske felt.

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

Vi samarbejder med offentlige institutioner, civilsamfundet som fx boligselskaber, faglige organisationer, handicapforeninger, foreninger og ordinære virksomheder samt ildsjæle og iværksættere, som har noget på hjerte.

Vi arrangerer jævnligt events og andre oplysningsaktiviteter om socialøkonomi, bl.a. i forbindelse med vores deltagelse på folkemødet på Bornholm.

Har du en idé til, hvordan vi sammen kan fremme socialøkonomien i Danmark? Vi er altid interesseret i nye samarbejdsmuligheder. 

Rummelig imidt – socialøkonomisk opkvalificering

Kooperationen er fra 2016 - 2019 ansvarlig for de socialøkonomiske aktiviteter i socialfondsprojektet Rummelig imidt. Her skal vi i samarbejde med videns- og netværkshuset Cabi, Den Sociale Kapitalfond og Huset Venture udvikle et socialøkonomisk opkvalificeringsforløb for offentlige erhvervsservicekonsulenter samt udvikle og drive et regionalt netværk for socialøkonomiske virksomheder.

Rummelig imidt består af en række konkrete initiativer rundt i hele Region Midtjylland, som skal give midtjyske borgere en ekstra chance for at komme i job, selv om de i dag er meget langt væk fra arbejdsmarkedet.

For mere viden om projektet kontakt Ulrik Boe Kjeldsen på ubk@kooperationen.dk eller telefon 33 55 77 47.

Landsbykøbmænd

Kooperationen arbejder for at rette større opmærksomhed på, hvordan lokale fællesskabsbaserede initiativer kan bidrage til at skabe liv og positiv udvikling i lokalområder.

Projektet Landsbykøbmanden- bindeleddet i landdistrikterne har haft til formål at udvikle leverandørsamarbejde mellem to socialøkonomiske købmænd i Nordjylland med henblik på at styrke landsbykøbmændene og sikre konkurrencedygtige varer.

Projektet blev gennemført i 2015 med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Den socialøkonomiske årspris

Kooperationen har gennem Fonden for Socialøkonomi stået som arrangør af den socialøkonomiske årspris siden 2010. Først sammen med COOP og siden med TRYGfonden.

Prisen uddeles til en prismodtager, der på særlig vis har virkeliggjort det socialøkonomiske potentiale. Årsprisen uddeles af en priskomite sammensat af kompetente aktører med hver sin tilgang til det socialøkonomiske felt. Kooperationen forventer at fortsætte uddelingen af årsprisen i 2017. Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte os.

Modtagere af socialøkonomisk årspris 2010-2014
2014: Skovgaardsmodellen
2013: Bybi
2012: Skovsgård Hotel 
2011: Allehånde 
2010: Baisikeli

Center for Socialøkonomi

Kooperationen etablerede i 2005 Fonden for Socialøkonomi, fordi ledelsen i Kooperationen fandt, at socialøkonomiske virksomheder virkeliggør fundamentale kooperative principper om økonomisk ansvarlighed og om samfunds- og fællesskabsinteresse. Fonden drev Center for Socialøkonomi, og Kooperationen indgik i ledelsen af centret, indtil det lukkede med udgangen af maj 2014.

Kooperationens socialøkonomiske aktiviteter står på det fundament, Fonden for Socialøkonomi har udviklet, og vi viderefører nogle af de aktiviteter, der lå i Center for Socialøkonomi. Ligeledes er centrets resultater og kontaktnet overtaget af Kooperationen. Det betyder, at du kan finde centrets materialer, rapporter, undersøgelser osv. her.