Partnerskaber

Partnerskaber mellem socialøkonomiske og ordinære virksomheder kan skabe social ansvarlig vækst og forbedre begge partneres langsigtede konkurrenceevne.

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

Hvad er et partnerskab

Et CSR-partnerskab er et formaliseret samarbejde mellem en virksomhed og en social organisation, fx en NGO eller en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder kan være en attraktiv CSR-partner for en ordinær virksomhed. De er, ligesom NGO’erne, formålsdrevne, not-for-profit og i besiddelse af specialiseret viden om, hvordan man kan skabe social forandring. Men de er samtidig rigtige virksomheder med erhvervsdrift, hvilket åbner for flere spændende samarbejdsflader og synergier.

Mange socialøkonomiske virksomheder arbejder for at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og bruger CSR-partnerskaber til at opnå dette formål.

Partnerskaber er en god idé

I et CSR-partnerskab kombinerer de to partnere deres ressourcer og kompetencer for sammen at løse konkrete problemer eller udvikle nye aktiviteter. Partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder kan skabe vækst og forbedre partnernes langsigtede konkurrenceevne samtidig med, at der skabes værdi for samfundet som helhed.

For begge parter kan fordelene omfatte:

  • Ressourcedeling 
  • Branding / gensidig markedsføring
  • Nye markeder/nye kunder 
  • Produktudvikling

Rådgivning om partnerskaber

Kontakt os gerne for rådgivning om jeres partnerskab. Vi kan fx hjælpe jer med:

  • Kontakt og netværk til relevante virksomheder til et partnerskab
  • Sparring på indhold og aftaler i partnerskabet
  • Udformning af kontrakt eller samarbejdsaftale
  • Formidling af partnerskabets indhold og resultater