Salg til det offentlige

Vi støtter vores medlemmer i deres kontakt til og samarbejde med kommunen. Vi hjælper blandt andet med vejledning om proces og regler, når indkøbene gennemføres som offentlige udbud.

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

Det offentlige køber hvert år ind for næsten 300 mia. kr., og særligt kommunerne er en vigtig kunde for mange socialøkonomiske virksomheder.

Regler for indkøb og udbud

Kommunerne har med den nye udbudslov fået flere og bedre muligheder for at tage sociale og socialøkonomiske hensyn i forbindelse med deres indkøb. Blandt andet er det blevet muligt at reservere kontrakter til virksomheder, der har social integration af handikappede og dårligt stillede personer som deres primære formål.

Kommunerne bør dog også være opmærksomme på en række andre muligheder: Blandt andet kan socialøkonomiske målsætninger med fordel indskrives i den kommunale indkøbspolitik, og der kan tages sociale hensyn i både tildelingskriterierne og kontraktvilkårene i forbindelse med et udbud

Handler din kommune socialøkonomisk?

Ønsker du at gøre din kommune opmærksom på deres muligheder for at købe socialøkonomisk?

Vi har udarbejdet en folder til vores medlemsvirksomheder, der beskriver de juridiske rammer for i højere grad at målrette kommunale indkøb mod socialøkonomiske virksomheder. Vi håber, at folderen kan være et godt redskab til at få kommunerne i tale om dette vigtige emne.