Årsrapport

Årsrapport for RSV’er

Kooperationen har i samarbejde med Ri Statsaut. Revisorer og Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod udarbejdet en udførlig vejledning til årsrapportering for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Vejledningen beskriver de regler, som følger af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder og giver konkret vejledning og gode råd til, hvordan RSV’er kan rapportere på de særlige afrapporteringskrav på en måde, der også skaber værdi i virksomhedens ledelse og kommunikation. 

DOWNLOAD VEJLEDNINGEN HER

RSV Vejledning Til Aarsrapportering 299 X 390