Socialøkonomi

Vi vil skabe en stærkere socialøkonomisk sektor i Danmark med en tydelig fælles stemme og større synlighed.

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

Kooperationen er en værdibaseret arbejdsgiver- og interesseorganisation for socialøkonomiske og kooperative virksomheder. Vi rådgiver vores socialøkonomiske medlemsvirksomheder, varetager deres interesser og arbejder aktivt for at skabe bedre rammer for at drive socialøkonomisk virksomhed i Danmark.

Sammen står vi stærkere

Vores mål er at skabe en stærkere socialøkonomisk sektor i Danmark med en tydelig fælles stemme og større synlighed. Vi arbejder for at gøre det lettere at drive socialøkonomisk virksomhed, og det gør vi bl.a. ved at:

  • Forbedre de lovgivningsmæssige rammer for socialøkonomiske virksomheder og deres arbejde med at løse samfundsmæssige udfordringer
  • Gøre politikere og embedsværk opmærksomme på at høre og inddrage socialøkonomiske virksomheder
  • Udbrede kendskabet til socialøkonomiske virksomheder og deres potentialer 
  • Arbejde for at skabe bedre erhvervsfremmetilbud til socialøkonomiske virksomheder og iværksættere 
  • Styrke fællesskab og videnspredning mellem socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere om vores arbejde for at fremme socialøkonomi, eller se hvad vi kan tilbyde din socialøkonomiske virksomhed her.

Hvorfor socialøkonomi?

I Kooperationen tror vi på værdien og potentialet i iværksætteri og forretningsdrift baseret på et stærkt samfundsengagement og medborgerskab.

Vi tror på, at socialøkonomiske virksomheder baseret på stærke værdier som fællesskab, bæredygtighed og socialt ansvar, er en vigtig del af løsningen på de udfordringer, vores samfund står overfor.

Det gælder i forhold til at hjælpe samfundets svageste, skabe gode og rummelige arbejdspladser, reducere vores negative indvirkning på miljøet og klimaet, sikre sammenhængskraft og udvikling i lokalsamfundet - og meget mere.

Derfor passer socialøkonomien naturligt ind i det kooperative idé- og værdigrundlag.

Hvad er socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt.

Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder har fra 1. januar 2015 kunne lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen.

”Social” – og meget mere

I den offentlige debat kan der være en tilbøjelighed til at forstå socialøkonomi alene som en socialpolitisk eller socialfaglig indsats.

Socialøkonomiske virksomheder løser imidlertid ikke kun samfundsmæssige udfordringer på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. De arbejder også med miljømæssige og sundhedsmæssige problemstillinger og med udvikling af lokalsamfund og landdistrikter.

Socialøkonomiens potentiale ligger således inden for et meget bredt område, og ofte viser potentialet sig særlig tydeligt, når der arbejdes tværgående med ovenstående udfordringer.