Vinterkurser

Indhold

Kooperationen afholder hvert år et vinterkursus for medlemsvirksomheder, hvor der sættes fokus på vinterbyggeriets love- og aftaleforhold, og herunder vinterbekendtgørelsen.

Formål

Formålet med kurset er, at give deltagerne indsigt i og kendskab til vinterbyggeriets love- og aftaleforhold, og de krav der stilles til planlægning og udførelse af vinterforanstaltninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med vinterbyggeri i vinterperioden.

Kursusbeskrivelse

Kurset omfatter blandt andet følgende temaer:

  • Generelle vilkår 
  • Vinterbekendtgørelsen herunder gyldighedsområde, årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, ansvar og pligter samt betalingsforhold.
  • Betalingsforhold
  • De nye regler i AB 18
  • Overenskomstbestemte Vinterforanstaltninger
  • Byggepladsbekendtgørelsen
  • BR18
  • Håndtering af fugt i byggeriet

Kurset afholdes:

Der planlægges afholdelse af kurser i efteråret 2019 i Aalborg, Aarhus og København. Nærmere info følger.

Deltagelse og afbud

Deltagelse er gratis. Ved manglende afbud opkræves kr. 500,00