Styrkebaseret udvikling, Køge

Kursusbeskrivelse

Indhold og udbytte

Inspiration og indsigt
Inspiration og indsigt handler om at opnå indsigt i egne og andres karakterstyrker. Det kan bl.a. opnås ved at arbejde med styrkeprofil, styrkekort og andre redskaber, der gør styrkebaseret udvikling konkret. Evnen til at få øje på karakterstyrker hos sig selv og andre er en nødvendig kompetence. 

Design og ideer
Udvikling af metoder til at anvende karakterstyrker i dagligdagen (og strategisk) ved at identificere så mange styrkemæssige sweet­spots som muligt. Et sweet­spot er kombinationen af færdigheder, (hvad jeg er god til) med karakterstyrker, (hvad jeg kan lide) og mine mål eller arbejdskrav, (hvad jeg skal gøre).

Eksperimentering
Når man vil gå fra at afdække og tale om karakterstyrker til, at man bruger dem aktivt, er det nødvendigt at eksperimentere med nye måder at gøre ting på.
Dette skift er ofte ikke et spørgsmål om handlingsplaner, men snarere eksperimenter, hvor deltager og virksomheden forsøger sig med nye styrkebaserede tilgange.

Anerkendelse og analyse
For at udvikle sine karakterstyrker må man lære af, hvad der virker. Det handler om nysgerrighed og om at undersøge, hvad der virker bedst i praksis. Det handler ikke om at kopiere noget fra ét område til et andet, men om at identificere de bedste principper.

  • Du får indsigt i og et sprog for at tale om egne styrker.
  • Du får redskaber til at arbejde med egne styrker i jobbet.
  • Du får redskaber til at kortlægge faktorer, der styrker egen motivation.
  • Du får indsigt og sparring omkring egen udvikling i jobbet som afsæt for en velforberedt udviklingssamtale.