Styrkebaseret udvikling

Kursus i Styrkebaseret udvikling


Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og løsning” udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, der har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og løsning”.

Formål

At deltagerne får indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat. Denne indsigt kan for eksempel danne grundlag for et udviklingsorienteret perspektiv i medarbejderudviklingssamtaler samt give større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Tid og sted

23. november 2023 kl. 09.30-16.00
Sixtus Sinatur Hotel & Konference
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er onsdag den 4.oktober 2023.
Afmelding skal ske skriftligt til kontakt@kooperationen.dk senest onsdag den 4.oktober 2023 kl. 12.00.

Pris

Deltagelse er gratis for alle medlemmer. Det er kun medlemmer af Kooperationen, der kan deltage.
Ved manglende afbud opkræves kr. 1.000.