Styrkebaseret udvikling, Middelfart

Indhold

Kursus i Styrkebaseret udvikling, 10. maj 2022

Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og styring” udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, der har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og styring”.

Formål

At deltagerne får indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat. Denne indsigt kan for eksempel danne grundlag for et udviklingsorienteret perspektiv i medarbejderudviklingssamtaler samt give større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Tid og sted

Tirsdag, den 10. maj 2022, kl. 09:00 - 16:00
På Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500  Middelfart

Der er begrænset deltagerantal på max. 20. 

Undervisere

Jens Fisker Carlsbæk fra Konsulentgruppen INNOVATOR.

Pris

Deltagelse er gratis for alle medlemmer. Det er kun medlemmer af Kooperationen, der kan deltage. Ved manglende afbud opkræves kr. 1.000.

Tilmeldingsfrist

Kurset er desværre overtegnet. Der kommer nyt kursus i efteråret 2022.

Den 16. februar 2022.