Seksuel chikane i NGO'er

Webinar om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane i NGO’er - særligt for NGO'er og organisationer

Mandag den 7. december 2020 kl. 13.00 - 15.00

Hvad kan vi som organisation gøre for at hindre seksuel chikane og krænkelser på arbejdspladsen og i organisationen generelt? Og hvordan sikrer vi, at sager kommer frem og bliver håndteret ordentligt, hvis der har fundet seksuel chikane sted?

Kooperationen og Kvinderådet inviterer til et webinar, hvor du kan høre en fagforening, en forsker og en arbejdsgiverforening videregive deres erfaringer og bud på, hvordan man skaber et krænkelsesfrit miljø.

Tid og sted
Mandag den 7. december 2020 kl. 13.00-15.00
On-line

Pris
Arrangementet er gratis

Tilmelding
Send en mail til Peter Kellermann Brandorff pkb@kooperationen.dk inden den 4. december 2020

Program

kl. 13.00    

Velkomst v. Peter Kellermann Brandorff, Kooperationen

kl. 13.15

 

 

De juridiske rammer – hvilke forpligtelser pålægges der NGO’er som arbejdsgiver? V. Sanne Aakermann Østrup, Konsulent, Kooperationen

kl. 13.35

 

 

Kort oplæg fra felten – hvordan arbejder Oxfam IBIS med forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og krænkelser i Danmark og i udlandet?

kl. 13.50

 

 

Medarbejderperspektivet – hvordan arbejder man i fagbevægelsen sammen med arbejdsgivere om at forebygge og håndtere seksuel chikane? v/ Anja C. Jensen, Næstformand, HK Privat

kl. 14.15

 

 

Kort oplæg fra felten – LGBT+ Danmarks arbejde med adfærdskodeks. Erfaringer fra arbejdet og forventninger til fremtiden v/ Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBT+ Danmark

kl. 14.30

 

 

 

Forskningsperspektivet – Hvordan kan man som organisation forebygge seksuel chikane? Fokus på monitorering, udviklingen af politikker og inddragelse af medarbejdere og interessenter. Under oplægget præsenteres forskellige redskaber som skal sikre den gode tone og værne om grænser i organisationen. v/ Maj Britt Dahl Nielsen, Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

kl. 14.55  

Opsamling og tak for i dag