Personalejura for praktikere

Kursusbeskrivelse

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold - herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik

I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med kurset, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 55 77 30.