Personalejura for praktikere

Kursusbeskrivelse

 

Formålet med kurset er at give deltagerne overblik over de forskellige elementer, der har indflydelse på det daglige arbejde med løn og ansættelsesvilkår.  Man vil som deltager få indsigt i og kendskab til de vigtigste love, regler og aftaler, der gælder forud for en ansættelse, under ansættelsen og ved ophør af en ansættelse, og der vil bl.a. blive arbejdet med følgende emner:

Forud for ansættelsen

 • love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet
 • udvælgelse og ansættelse
 • ansættelsesbevis

Under ansættelsen

 • hovedaftaler, overenskomster, lokalaftaler
 • ferie
 • sygdom
 • graviditet og barsel
 • GDPR
 • beskyttelseslove, herunder bl.a. ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, lov om tidsbegrænset ansættelse, deltidsloven, helbredsoplysningsloven

Ophør af en ansættelse

 • saglighed
 • opsigelsesvarsler
 • g-dage

Hvis du er i tvivl om kurset er noget for dig/jer, eller har du andre spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Sanne Aakermann Østrup på tlf. 33 55 77 46 eller via mail på sao@kooperationen.dk.