Konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering

Hvem kan deltage?

Funktionærer ansat på Kooperationens overenskomster med HK/Privat og Teknisk Landsforbund på de kooperative medlemsvirksomheder.

Hent ansøgning her

Hvilke krav skal medarbejder og virksomhed opfylde?

Den ansatte skal være omfattet af overenskomsten mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund eller af overenskomsten mellem Kooperationen og HK/Privat, og arbejdsgiver skal indbetale til kompetencefonden via Kooperationen.

Pris

Kurset er gratis, men du skal tilmelde dig.
Kompetencefonden dækker udgifter til kursussted, kursusgebyr og forplejning under kurset.
Virksomheden skal selv dække øvrige udgifter forbundet med kursusdeltagelsen herunder lønudgift og transport.

Hvordan søger man?

1. Arbejdsgiver skal give tilladelse til fri på kursusdagen
2. Medarbejderen udfylder ansøgningsskemaet, der findes her
4. Medarbejderen indsender skemaet til Kooperationen
5. Medarbejderen tilmeldes automatisk kurset, hvis ansøgningen godkendes, og medarbejderen og virksomhed vil få besked om dette fra Kooperationen.

Hvordan skal skemaet indsendes?

Ansøgningen sendes indscannet pr. mail til Kooperationen på adressen kontakt@kooperationen.dk.
Hvad skal arbejdsgiveren give lov til?
Arbejdsgiveren skal, under hensyn til virksomhedens tarv, tillade, at medarbejderen deltager, og et eventuelt afslag kan derfor alene være begrundet i driftsmæssige årsager.

Undervisere

Jens Fisker Carlsbæk, Konsulentgruppen INNOVATOR
Lars Tolstrup, Kooperationen.

Sted

Kurset afholdes den 29. oktober 2019 på Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist til kurset er den 11. september 2019.
Manglende fremmøde til kurset uden afbud medfører et gebyr på kr. 1.000,-.