Godmorgen-møde om ny barselslov

 

 

Kooperationens Personaleforum inviterer til Godmorgen-møde

Torsdag den 29. september 2022, kl. 9.00 - 9.40, inviterer Kooperationens Personaleforum igen til Godmorgen-møde. Denne gang vil vi sætte fokus på Ny barselslov i praksis.

Den 2. august 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Den nye barselslov medfører blandt andet en øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder og en kortere barselsorlovsperiode.

Vi opererer med forskellige regelsæt, når det omhandler retten til barsel. Det skelnes mellem retten til fravær, retten til barselsdagpenge og retten til løn fra virksomheden. Perioderne er ikke nødvendigvis sammenfaldende. På Godmorgen-mødet vil vi se nærmere på, hvilke betalingsforpligtelser man som arbejdsgiver har under orlov i forbindelse med graviditet og barsel, og hvordan man er stillet, når man måske i kontrakter eller overenskomster har aftaler, der er bundet op på perioderne fra den gamle barselslov.

Godmorgen-mødet afholdes som et webinar og er en del af Kooperationens webinarserie, hvor vi en gang om måneden tager et relevant emne inden for personalejuraen op til en kort gennemgang.

Webinaret afholdes live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Har du forslag til et emne for vores godmorgen-møde, er du velkommen til at sende det til os på kontakt@kooperationen.dk.

Oplægget har en varighed af ca. 30 minutter, og derefter vil der være mulighed for spørgsmål og erfaringsudvekslinger for dem, der har lyst.

Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.