Godmorgen-møde

29. august. 2024


Torsdag den 29. august 2024, kl. 9.00 - 9.40, inviterer vi igen til Godmorgen-møde i Kooperationens Personaleforum. Denne gang vil temaet være forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.

Arbejdsgivere har pligt til at forebygge og håndtere krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Krænkende handlinger kan have alvorlige konsekvenser for sundhed, samarbejde og produktivitet, og det er derfor vigtigt, at det bliver håndteret hurtigt og korrekt samt at man har fokus på forebyggelse. På godmorgenmødet vil vi se nærmere på arbejdsgivers forpligtelser i forhold til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. Vi vil ligeledes komme ind på, hvordan man på virksomhederne kan arbejde med at udvikle og fastholde en sund arbejdskultur, hvordan man kan arbejde med politikker og retningslinjer, der tydeliggør forventninger til adfærd, og som indeholder præcise procedurer for, hvordan henvendelser om krænkende handlinger håndteres på virksomheden.

Godmorgen-mødet afholdes som et live webinar, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Oplægget har en varighed af ca. 30 minutter, og derefter vil der være mulighed for spørgsmål og erfaringsudvekslinger for dem, der har lyst.

Deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer, tilmelding er nødvendig.

Har du forslag til et emne for vores godmorgen-møde, er du meget velkommen til at sende det til os på kontakt@kooperationen.dk