God-morgen-møde

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 9.00 - 9.40 inviterer Kooperationens Personaleforum igen til God-morgen-møde. Denne gang om ”Medarbejderens pligter under og efter ansættelsen”.

Medarbejderens pligter, herunder særligt loyalitetsforpligtelsen, skal sikre, at medarbejderen udviser loyalitet over for arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet og i perioden efter ophør af ansættelsen.

Loyalitetspligten over for virksomheden gælder såvel internt som eksternt, da virksomheden har en berettiget forventning om, at medarbejderen ikke udfører handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden.

På dette webinar sætter vi fokus på loyalitetspligten under ansættelsen og ved ansættelsens ophør, herunder hvilke begrænsninger der kan sættes for medarbejderens adfærd under og efter ansættelsesforholdet, samt hvilke konsekvenser det vil kunne have, hvis medarbejderen misligholder sin loyalitetspligt.

Oplægget har en varighed af ca. 30 minutter, og derefter vil der være mulighed for spørgsmål og erfaringsudvekslinger for dem, der har lyst.

Mødet vil blive afholdt som et webinar. Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.