God-morgen-møde

Torsdag den 4. marts 2021 kl. 9.00 - 9.30 inviterer Kooperationen dig til et oplæg om ”Den gode ansættelseskontrakt”.

En ansættelseskontrakt er en bindende aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Alle medarbejdere, der er ansat til mere end en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal have en ansættelseskontrakt (et ansættelsesbevis). Det er et krav, at de væsentligste arbejdsvilkår er beskrevet i ansættelseskontrakten.

På dette webinar gennemgår vi den gode ansættelseskontrakt, så du har et godt udgangspunkt i din virksomhed. Konsulent Sanne Aakermann Østrup vil komme med et oplæg om, hvad der skal indgå i en ansættelseskontrakt, og hvorfor er den så vigtig.

Oplægget har en varighed af ca. 25 minutter.
Derefter vil der være mulighed for spørgsmål og erfaringsudvekslinger for dem, der har lyst.

Mødet vil blive afholdt som et webinar. Deltagelse er gratis, tilmelding er nødvendig.