Bestyrelseskursus

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer i kooperative og socialøkonomiske virksomheder, der gerne vil klædes bedre på til bestyrelsesarbejdet.

Formål

Formålet med kurset er at give de deltagende bestyrelsesmedlemmer styrkede kompetencer til at indgå i bestyrelsesarbejdet.
Kurset giver også generel viden om bestyrelsesarbejdet, som kan bruges i andre typer af bestyrelser.

I løbet af kurset vil vi komme ind på nedenstående emner

Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar

 • Bestyrelsens formål og rolle
 • Hvad er en bestyrelse? Hvad er bestyrelsens formål? Hvilke opgaver har en bestyrelse? Hvornår er en bestyrelse en succes?
 • Rollerne i bestyrelsen
 • Formand, medarbejderrepræsentanter, andre bestyrelsesmedlemmer og tillidshverv
 • Samarbejdet med direktør, samarbejdet med organisationen
 • Bestyrelsen rolle i organisationens trivsel

Bestyrelsens ansvar

 • Bestyrelsens ansvar – hvordan lever man op til det?
 • Hvornår risikerer man at blive gjort personligt erstatningsansvarlig?
 • Bestyrelsesforsikring

Bestyrelsens opgaver

 • Bestyrelsens overordnede opgaver – tilsyn, ledelse og strategi
 • Hvor megen tid skal man forvente at bruge – og på hvad?

Risikoledelse i bestyrelsen

 • Typer af risici
 • Identifikation af risici

Kompetencer i bestyrelsesarbejdet

 • Hvilke kompetencer bør en bestyrelse i en kooperativ eller socialøkonomisk virksomhed have?
 • Hvordan sikrer man, at man har disse kompetencer i bestyrelsen?
 • Hvad bruger man kompetencerne til?

Arbejdet med strategi i en kooperativ eller socialøkonomisk virksomhed

 • Hvad er bestyrelsens rolle i strategiarbejdet?
 • Hvordan balancerer man bestyrelsens, medlemmernes og sekretariatets interesser og kompetencer i strategiprocessen?
 • Værktøjer til strategiarbejdet
 • Hvordan følger vi op på implementering af strategier?

Økonomi

 • Hvordan læser man et regnskab?
 • Det gode samarbejde med revisor
 • Hvor dygtig bør man være til tal
 • Hvordan og hvor meget skal der rapporteres til bestyrelsen om økonomi?
 • Hvornår er man økonomisk robust?

Årets gang i en bestyrelse

 • Hvad bør en forretningsorden indeholde?
 • Året i en bestyrelse – årshjul og vigtige emner til møderne

Bestyrelser i demokratiske og/eller formålsdrevne virksomheder

 • Samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat/direktion
 • Aftaler – hvem bestemmer hvad
 • Tillid og kontrol
 • Forholdet mellem bestyrelsen og organisationen
 • Balancen mellem fokus på økonomi og værdier/vision
 • Det stærke demokrati i den professionelle organisation
 • Hvordan skaber/styrker man det levende demokrati i organisationen?
 • Hvordan skaber man en engagerende generalforsamling?

Hvordan fungerer et stærkt team?

 • Hvordan arbejder vi med formål for styrende for beslutninger og opgaver?
 • Hvilke roller har vi brug i bestyrelsen udover de klassisk definerede?
 • Hvordan sikrer vi et godt samarbejdsklima, hvor vi passer godt på hinandens motivation og har plads til uenigheder?
 • Hvilke konkrete normer har jeres samarbejde brug for, for at fungere bedst muligt?

Bestyrelsens rolle i formålsdrevne organisationer

 • Hvilken bane skal en bestyrelse spille på, hvis organisationen ønsker at arbejde deltagerdrevent og mobiliserende?
 • Hvad er den tilpasse rammesætning for, at aktivisme, et fagligt stærkt sekretariat, brugere, frivillige osv. Har de bedste udfoldelsesmuligheder?

Det effektive bestyrelsesarbejde

 • Hvordan kan vi effektivisere bestyrelsesarbejdet, så de vigtigste opgaver også er dem, vi kan bruge mest tid på?

Bestyrelsesevaluering

 • Hvordan gør man, og hvorfor skal man evaluere sig selv som bestyrelse?