Beskatning af personalegoder

Indhold 

Den 1. juli 2018 blev SKAT erstattet af 7 nye specialiserede skattestyrelser med hver sit kerneområde. En af begrundelserne for at bryde det gamle SKAT op i styrelser var blandt andet for at øge kontrolmulighederne.

Arbejdsgiverne kan derfor forvente at se frem til flere kontrolbesøg fra styrelserne, og som arbejdsgiver er det utrolig vigtigt, at ens økonomimedarbejder har viden og indsigt om moms og skat.

Det betyder også, at man som virksomhed og arbejdsgiver fremover bør være ekstra opmærksom på den generelle skatte- og momsmæssige håndtering af blandt andet løn og personalegoder.

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere i økonomiafdelingen.

Undervisere

Daniel Strandbech har speciale i skatteret og er tilknyttet skatteafdelingen i Ri. Daniels spidskompetencer er blandt andet rådgivning inden for skat, moms og afgifter.

John Linnemann er partner hos Ri og har mere end 30 års erfaring med skat, moms og afgifter, og han har specialiseret sig i udfordringerne inden for disse områder.

Tid og sted 

Den 28. maj 2019 kl. 12:30 – 16:00 (Der serveres sandwich fra kl 12:00)
JORTON A/S,  Korsvej 13, 6000 Kolding

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 21. maj 2019.
Minimum antal deltagere: 10
Maximum antal deltagere: 25

Pris

Deltagelse er gratis for Kooperationens medlemmer.
Hvis du har tilmeldt dig og ikke møder op, vil du blive opkrævet 1.000,- kr. i udeblivelsesgebyr.