Akademiuddannelse i Ledelse

Information

Kooperationen tilbyder vores medlemsvirksomheder mulighed for, at medarbejdere kan deltage i ”Akademiuddannelse i Ledelse”.

Akademiuddannelsen kan medarbejderen tage sideløbende med arbejdet. Den giver personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau. Uddannelsen er en blanding af teori og praksis og består samlet af seks moduler. ”Akademiuddannelse i Ledelse” er en videregående uddannelse og giver merit til videreuddannelse.

Uddannelsen stiller store krav til den enkeltes engagement og vilje til at bruge sig selv undervejs, men der er også masser af vejledning fra underviserne og støtte fra studiekammeraterne. Arbejdspladsen skal være indstillet på at give rum til deltagerens projektopgaver og øvrige hjemmearbejde mellem undervisningsdagene. Det er nemlig i disse perioder, at teorierne for alvor omsættes til den hverdagsorienterede praksis.

En uddannelse som denne er en stor investering både økonomisk og tidsmæssigt for deltageren og for virksomheden.

Kooperationen og Konventum har aftalt en model for deltagelse i uddannelsen. Konventum leverer en faglig dygtig undervisning med masser af vejledning.

Uddannelsesforløbet

I kan som virksomhed på eget initiativ tilmelde jeres enkelte medarbejdere til ”Akademiuddannelse i Ledelse” hos Konventum på LO-skolen i Helsingør.

For at fuldføre en ”Akademiuddannelse i Ledelse” skal deltageren gennemføre samlet seks moduler:
tre obligatoriske, to valgfrie og et afgangsprojekt.

Konventum tilbyder for tiden følgende moduler:

  • Ledelse i praksis (obligatorisk)
  • Organisations- og arbejdspsykologi (obligatorisk)
  • Det strategiske lederskab (obligatorisk)

  • Arbejdsmiljø (valgfrit)
  • Human Resources Management (valgfrit)
  • Kommunikation i praksis (valgfrit)

  • Afgangsprojekt (obligatorisk)

Et modul består af tre semimarer af to-tre dages varighed, to studiedage samt en eksamensdag fordelt ud over ½ år. Seminarerne foregår som internat med overnatning og fuld forplejning. På de to studiedage er der undervisning over internettet, og der kan også være mulighed for fx vejledning og sparring.

Målgruppe og adgangskrav

Uddannelsens målgruppe er medarbejdere, som enten har mellemlederfunktioner eller tilsvarende funktioner, og som har været på arbejdsmarkedet i mere end to år.

Pris

Prisen for et modul er kr. 26.775 hos Konventum (2018).
Kooperationen yder et tilskud på kr. 10.000 pr. modul.

Prisen dækker internat, undervisningsmaterialer og forplejning. Prisen dækker ikke transport til og fra kursusstedet. Det prioriteres, at deltagerne bor på kursusstedet under seminarerne, for at deltagerne får et stærkt netværk med deres medstuderende.

Betaling og økonomisk støtte

Kooperationen sender en faktura til jeres virksomhed vedrørende betalingen for medarbejderens deltagelse i det enkelte modul. Denne faktura er fratrukket tilskuddet på kr. 10.000.

Tilmelding

Tilmelding til de enkelte moduler skal ske til Konventum fra deres hjemmeside.
Under tilmeldingen skal benyttes knappen ”Tilmeld online” (se billede herunder).

Tilmelding Akademiudd 1

Informationer under tilmelding
Under tilmeldingen skal udfyldes ”Info om firma” og ”Info om deltager”. 

Under ”Info om firma” skal udfyldes oplysninger om Kooperationen (se billede herunder).
I feltet ”E-mail” skal skrives kontakt@kooperationen.dk

Når der udfyldes oplysninger om Kooperationen, betyder det to ting:

  1. at faktura for betaling på det fulde beløb for et modul sendes til Kooperationen.
  2. at Kooperationen samtidig får oplysning om, hvem der er tilmeldt modulet.

Tilmelding Akademiudd 2