AB18

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Dette kursus er aflyst på grund af regeringens anbefaling i forbindelse med corona virus

Indhold

Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB18 – samt gennemgang af oftest forekomne fravigelser til AB 18 og hvad disse fravigelser betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover vil seneste voldgiftspraksis blive omtalt.

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus.
Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Hvor og hvornår

Meldes ud når datoen for kurset kendes.

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.

Tilmeldingsfrist

Ny tilmeldingsfrist meldes ud når datoen for kurset kendes.