AB18

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB18 – samt gennemgang af oftest forekomne fravigelser til AB 18 og hvad disse fravigelser betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover vil seneste voldgiftspraksis blive omtalt.

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus. Thomas har et indgåede kendskab til den nye regler AB 18, idet han har været Kooperationens eksterne sparringspartner under udvalgsarbejdet.

Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Hvor og hvornår

Jorton, Korsvej 13, 6000 Kolding den 23. januar 2020 kl. 9.00-12.00 

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 2. januar 2020.