AB18

Indhold

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Kurset giver blandt andet en gennemgang af:

  • Udvalgte nye bestemmelser i AB 18
  • AB Forbruger
  • Den svære aftaleindgåelse
  • Hovedentreprenørens forpligtelser efter Protokollat 7
  • Særligt om force majeure og covid-19
  • Den nyeste Voldgiftspraksis

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger, og som har behov for at kende reglerne når der f.eks. skal udregnes et tilbud, deltages i projektgennemgang m.v. og i det hele taget i det daglige har med entrepriseret at gøre.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus.
Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.
Arbejdsretlig konsulent Tom Klausen, Kooperationen.

Hvor og hvornår

Den 7. juni 2021 kl. 10:00 - 15:00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Dette kursus er fuldt booket

Kurset vil blive udbudt igen på et senere tidspunkt.
Hold øje med hjemmesiden for yderligere information.

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.