AB18

Indhold

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB 18, samt en gennemgang af de oftest forekomne fravigelser til AB 18 og hvad disse betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover omtales seneste voldgiftspraksis samt de nye trends indenfor udbud. Deltag i kurset så du får en viden om AB18 som din modpart ikke har!

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger og som har behov for at kende reglerne når der f.eks. skal udregnes et tilbud, deltages i projektgennemgang m.v. og i det hele taget i det daglige har med entrepriseret at gøre.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus.
Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Hvor og hvornår

Mandag den 23. november 2020 kl. 9:00 - 12:00 og 13:00 - 16:00
Christiansen & Essenbæk, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.

Tilmeldingsfrist

Den 16. november 2020