AB18

Indhold

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Kurset giver blandt andet en gennemgang af:

  • Udvalgte nye bestemmelser i AB 18
  • AB Forbruger
  • Den svære aftaleindgåelse
  • Hovedentreprenørens forpligtelser efter Protokollat 7
  • Særligt om force majeure og covid-19
  • Den nyeste Voldgiftspraksis

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger, og som har behov for at kende reglerne når der f.eks. skal udregnes et tilbud, deltages i projektgennemgang m.v. og i det hele taget i det daglige har med entrepriseret at gøre.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus.
Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.
Arbejdsretlig konsulent Tom Klausen, Kooperationen.

Hvor og hvornår

Den 7. juni 2021 kl. 10:00 - 15:00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Dette kursus er fuldt booket

Kurset vil blive udbudt igen i løbet af efteråret 2021.
Hold øje med hjemmesiden for yderligere information.

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.