AB18

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Halvdagskurset vil give entrepriseretlig opdatering på AB 18 - herunder blandt andet en gennemgang af oftest forekommende fravigelser til AB 18, samt en gennemgang af den seneste voldgiftspraksis.

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus. Thomas har et indgåede kendskab til den nye regler AB 18, idet han har været Kooperationens eksterne sparringspartner under udvalgsarbejdet.

Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Hvor og hvornår

Glostrup den 15. maj 2019 kl. 13:00 til kl. 16:00 hos Christiansen & Essenbæk A/S, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup
Kolding   den 21. maj 2019 kl. 13:00 til kl. 16:00 hos JORTON, Korsvej 13, 6000 Kolding

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr.  1000,00.

Tilmeldingsfrist

En uge før de respektive kurser skal afholdes.