AB18

AB18 Entrepriseretlig opdatering

Indhold

Halvdagskurset giver blandt andet en gennemgang af udvalgte nye bestemmelser i AB18 – samt gennemgang af oftest forekomne fravigelser til AB 18 og hvad disse fravigelser betyder for dig som tilbudsgiver. Derudover vil seneste voldgiftspraksis blive omtalt.

Målgruppe

Alle, der i det daglige beskæftiger sig med entrepriseretlige problemstillinger.

Undervisere

Advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus.
Thomas beskæftiger sig dagligt med entrepriseret, derudover har han været Kooperationens eksterne sparringspartner under AB-18 udvalgsarbejdet.
Juridisk konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen og medlem af AB-Revisionsudvalget.

Hvor og hvornår

Jorton, Højmevej 24, 5250, Odense SV den 26. marts 2020 kl. 9.00-12.00 

Pris

Deltagelse er gratis. Kurserne er for alle medlemmer. Ved manglende afbud opkræves kr. 1000,00.

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 5. marts 2020.