Program Årsmøde 2021

Tilmelding Årsmøde 2021

Kl. 09.30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00 Velkomst

Kl. 10.15 Demokrati og fællesskab
v/ Tor Nørretranders, forfatter

Kl. 11.00

Ekstraordinær generalforsamling 

 
  • Årsmødets konstituering
  • Beretning for organisationens virke
  • Regnskab for 2020 (behandlet skriftligt 25. maj 2021)
  • Indkomne forslag
  • Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
  • Valg af revisor
  • Fremlæggelse af strategi 2023
  • Eventuelt
Kl. 12.00  Velkommen til vores København v/ Kooperativt København

Kl. 12.30

Frokost
 

Kl. 13.30

Drøftelse af strategi 2023 

Kl. 15:45 Kooperative gåture i København

Kl. 17.45 Egen tid

Kl. 18.30

Reception og festmiddag med underholdning