Program Årsmøde 2020

Tilmelding Årsmøde 2020

Kl. 09.30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00 Velkomst

Kl. 10.15 Demokrati og fællesskab
v/ Tor Nørretranders, forfatter

Kl. 11.00

Generalforsamling i henhold til Kooperationens vedtægter

 
  • Årsmødets konstituering
  • Beretning for organisationens virke
  • Regnskab for 2019
  • Indkomne forslag
  • Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
  • Valg af revisor
  • Fremlæggelse af handlingsplan for organisationen 2020/2021
  • Eventuelt
Kl. 12.00  Velkommen til vores København v/ Kooperativt København

Kl. 12.30

Frokost
 

Kl. 13.30 Gruppearbejde

Kl. 15:45 Afgang kooperative ture i København

Kl. 18.00 Egen tid

Kl. 19.00

Festmiddag og underholdning