Tilbudsloven og evalueringsmodellen

26. maj 2016

Pligten til at offentliggøre evalueringsmodellen gælder også for udbud efter tilbudsloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat, hvoraf det fremgår, at offentliggørelse af evalueringsmodelllen også gælder for licitationer omfattet af tilbudsloven, dvs. for indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdi.

Det hænger sammen med, at både tilbudsloven og udbudsdirektivet bl.a. baserer sig på princippet om forudgående gennemsigtighed.Udbudslovens § 160; "at udbydere skal offentliggøre sin evalueringsmodel i udbudsmaterialet", skal således også overholdes for licitationer.

Pligten gælder dog ikke for indgåelse af kontrakter under 3 mio. kr., idet principperne om forudgående gennemsigtighed ikke finder anvendelse herfor.