Svanemærkning af bygningsrenoveringer

5. juli 2018

Det største marked for byggeri er i dag bygningsrenovering og vedligeholdelse. Udover at renoveringen både fører til lav energianvendelse og godt indeklima er det nu også muligt at vælge en svanemærket renovering. Svanemærket sikrer samtidig, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav.

Bygningsejere, almene boligselskaber og kommuner får dermed mulighed for at svanemærke renoveringerne med hjælp fra Miljømærkning Danmark.

De nye kriterier stiller bl.a. krav om, at der sker en grundig miljøkortlægning af bygningen og har fokus på genanvendelse af byggematerialer, korrekt håndtering af farligt affald samt et godt indeklima i den renoverede bygning.

Det har i mange år været muligt at svanemærke nybyggeri, og der findes i dag mere end 4.000 svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden – og mere end 7.000 nye er på vej. Netop erfaringerne med at svanemærke huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner ligger til grund for udviklingen af kriterierne for renovering.

Kravene for at opnå en svanemærket renovering for parcelhuse/rækkehuse, lejligheder, ældreboliger og lign., fritidshuse og -lejligheder, skoler og daginstitutioner samt kontorbygninger er, at omfanget af renoveringen, eksklusive nedrivning, udgør mindst 25 % af bygningens værdi (eksklusive grundværdi) – eller hvis renoveringen omfatter 25 % af klimaskallens ydre.