Rummelig imidt i fulde omdrejninger

6. juli 2017

Socialfondsprojektet Rummelig imidt er nu i fuld gang. Kooperationen har blandet andet, været ansvarlig for at etablere et netværk af midtjyske socialøkonomiske virksomheder samt at udvikle vejledningsforløb og -materiale om socialøkonomi til de midtjyske kommuner.

Socialøkonomisk netværk

Netværket Socialøkonomi Midtjylland er et nyt netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland – etableret som en del af Rummelig imidt og faciliteret af Kooperationen.

Formålet med netværket er at styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder. Det gør vi gennem faglig viden, oplæg og sparring omkring socialøkonomisk forretningsudvikling og øget samarbejde og vidensdeling virksomhederne imellem og med eksterne partnere. Netværket har afholdt to netværksmøder i 2017, og der er yderligere to på vej til efteråret. Læs om de kommende møder og se materialer fra tidligere.

Materialesamling om socialøkonomi

Den 31. maj 2017 deltog 25 medarbejdere fra de midtjyske kommuner og erhvervsserviceenheder i en kompetenceudviklingsdag om socialøkonomiske virksomheder. Dagen var arrangeret af Kooperationen og følges op af en række faglige seminarer med fokus på specifikke emner relateret til kommunernes arbejde med at fremme socialøkonomiske virksomheder. I forbindelse med arrangementerne har vi udviklet et vejledningsmateriale til kommuner om arbejdet med socialøkonomiske virksomheder.
Se vejledningsmaterialet her.

Indslusningsforløb

Kernen i Rummelig imidt er en række beskæftigelsesprojekter på tværs af regionen. Projekterne skal teste nye måder, hvorpå udsatte ledige kan bringes tættere på ordinær beskæftigelse. Der er opstartet projekter med indslusningsforløb i Horsens, Hedensted, Viborg, Herning, Randers og Skive kommune, og projekter på vej i Aarhus, Odder, Silkeborg, Ikast-Brande og Lemvig. Du kan læse om de forskellige projekter på rummeligimidt.dk under henholdsvis indslusningsforløb og områdepartnerskaber.