Pulje til sporskifte

9. januar 2020

Puljen udbydes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som i forbindelse med Trepartsaftalen, har afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en såkaldt sporskifteordning.
Ideen med puljen er, at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, som er i risiko for nedslidning, fordi de ikke længere kan bestride det job eller de arbejdsopgaver, de aktuelt arbejder med og at nedslidningstruede medarbejdere ændrer jobfunktion i samme virksomhed eller at medarbejderne hjælpes videre til job hos andre virksomheder
Forløbet kan bestå af en beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Hvem kan søge?
Der er ingen krav til hvilken jobfunktion, uddannelse eller alder medarbejderen, som er i risiko for at blive nedslidt, har – det er et spørgsmål om man arbejder indenfor en af de brancher som er på listen.
For Kooperationens medlemsvirksomheder er det Byggeri, rengøring, restaurant, landbrug/skovbrug
Den fulde oversigt med branchekoder finder I her.

Det er virksomheden som skal søge støtte på vegne af den enkelte medarbejder.
For at kunne få et tilskud kræves det:

 • at jeres branchekode er på listen.
 • at I på tro og love erklærer, at forløbet er relevant for den/de pågældende medarbejdere.

Som ansøger forpligter man sig til

 • at påse, at medarbejderen/medarbejderne gennemfører forløbet i overensstemmelse med ansøgning og budget samt til at bidrage til ekstern evaluering af sporskiftepakkerne
 • at udfylde en samtykkeerklæring, som skal indsendes til STAR

Krav til regnskab

 • Der stilles krav om indsendelse af slutregnskab senest tre måneder efter projektafslutning. Først herefter kan der udbetales tilskud.
 • Ved tilsagn om tilskud for samlet over 500.000 kr. stilles der krav om en kort afsluttende statusrapport
 • Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.


Praktisk

 • Ansøgninger kan sendes løbende og vurderes efter først- til-mølle-princippet
 • Projektperiode: Hele sporskiftepakken skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdage, som efter behov kan spredes ud over et halvt år.
 • Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.
 • Ansøgningen til styrelsen skal indeholde følgende dokumenter:
 • Ansøgning
 • Budget
 • Kursusoversigt
 • Dokumentation for ikke-AMU godkendte kurser

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen her – og hvis I har brug for hjælp er I naturligvis velkomne til at kontakte os i Kooperationen.