Praktikplads-AUB ordning

15. februar 2018

Som led i den trepartsaftale, som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016, er der pr. 1. januar 2018 indført en ny incitamentsordning for at få virksomhederne til at tage flere lærlinge. Ordningen betyder – groft sagt – at virksomheder, der ikke ansætter lærlinge, fremover skal betale et ekstra bidrag, mens de virksomheder, der ansætter mange lærlinge, kan se frem til en bonus.

Ordingen gælder som udgangspunkt alle virksomheder, der det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Det gælder også, selvom virksomheden ikke er godkendt til at tage elever.

En erhvervsuddannet medarbejder er en person, der har en erhvervsuddannelse som højst gennemførte uddannelse.
Medarbejdere med en højere gennemført uddannelse end en erhvervsuddannelse, fx akademisk uddannelse, tæller ikke med i Praktikplads-AUB. Dette gælder også, selvom medarbejderen på et tidspunkt har gennemført en erhvervsuddannelse.

Hvis I har medarbejdere, som har taget flere erhvervsuddannelser, vil det være uddannelsen med den længst normerede tid, der tæller.

Det antal lærlinge, som den enkelte virksomhed skal ansætte for at undgå at betale det ekstra bidrag, varierer efter forholdene på virksomheden, herunder sammensætningen af medarbejdergrupperne.

Praktikplads-AUB er en ny ordning og påvirker ikke det ordinære AUB-bidrag, som derfor fortsætter uændret.

ATP har i januar 2018 udsendt et brev og en pjece til alle virksomheder om ordningen, og på Virk.dk er der lavet en temaside, der i detaljer forklarer ordningen. Det er også muligt at beregne sine elevpoint på siden. Læs mere på temasiden her.

Som arbejdsgivermedlem af Kooperationen har I mulighed for at kontakte vores konsulenter i spørgsmål om AUB-ordningen. Ovenstående er alene et nyhedsreferat og må derfor ikke læses som juridisk rådgivning eller erstatning herfor.