Praktikant til Kooperationens sekretariat

12. oktober 2021

 

Er du Kooperationens kommende praktikant?
Kooperationen søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for kooperative, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Vi tilbyder en unik mulighed for at prøve kræfter med vidensarbejde, medlemsservice, kommunikation og interessevaretagelse i en værdibaseret arbejdsgiver- og interesseorganisation, hvor du også vil få indsigt i ”det virkelige liv”, som det udspiller sig i vores medlemsvirksomheder. 

Hvem er vi? 
Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder og organisationer med et kooperativt, socialøkonomisk og/eller almennyttigt grundlag. Vi er et fællesskab af virksomheder, der på tværs af brancher og selskabsformer arbejder ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

Som praktikant bliver du en del af vores sekretariat i det centrale København, der består af 12 engagerede medarbejdere.  I sekretariatet leverer vi dybdegående juridisk rådgivning, vejledning og uddannelse til vores medlemmer. Samtidig bedriver vi fortalervirksomhed for den kooperative og socialøkonomiske virksomhedsform, og arbejder målrettet for at udbrede kendskabet til potentialerne i at drive virksomhed baseret på demokratisk ejerskab.  

Dine arbejdsopgaver
Som praktikant bliver du en integreret del af sekretariatets daglige arbejde, der i høj grad bestemmes af vores medlemmers behov samt af en omskiftelig omverden. Det overordnede fokus for dine arbejdsopgaver vil tage udgangspunkt i dine interesser og kompetencer. 

Konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. kunne indbefatte: 

• Udarbejdelse af tekst og grafik til nyhedsbrevet og til Kooperationens sociale medier
• Understøttelse af politisk kommunikation og interessevaretagelse
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, workshops, konferencer med videre
• Analysearbejde og dataindsamling
• Udvikling af informationsmateriale
• Projektarbejde og -udvikling

Praktikperioden
Praktikperioden vil i udgangspunktet være fra 31. januar 2022 til 30. juni 2022 med en ugentlig arbejdstid på 34 timer. Vi er åbne for at tilpasse perioden efter dit studies praktikforhold.

Stillingen er ulønnet. Men da vi er sikre på, at vi kommer til at få stor fornøjelse af samarbejdet med dig, vil der være mulighed for, at du får et mindre månedligt beløb – inden for rammen af SU-loven – som anerkendelse for din indsats. Du har mulighed for at søge merit for praktikopholdet og optjene ECTS-point. Men det er op til dig at sikre dig med din uddannelsesinstitution, i hvilket omfang, at praktikperioden hos os vil være meritgivende.

Din profil
Vi er åbne over for ansøgere med forskellige uddannelsesbaggrunde og –profiler, gerne med viden og kompetencer inden for samfundsvidenskab, kommunikation, analyse og/eller virksomhedsudvikling.

Du er glad for og dygtig til at indsamle, analysere og formidle viden. Du er initiativrig, engageret, selvstændig og trives i et travlt og uformelt miljø med tæt og tværfagligt samarbejde. Endelig er det en fordel (men ikke et krav), at du har kendskab til kooperative og/eller socialøkonomiske virksomheder.

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads i hjertet af København, med alsidig og værdibaseret arbejde. Du vil få erfaring med arbejdet i en arbejdsgiver- og interesseorganisation inklusiv gode muligheder for at få udvidet dit professionelle netværk til for eksempel virksomheder, politikere, praktikere og embedsværk.  Herudover får du en unik indsigt i, hvad det vil sige at drive og udvikle virksomheder baseret på fælles ejerskab og samfundsnyttige formål. Du vil få mulighed for at omsætte den teori du har lært på skolebænken til praksis og tilegne dig relevante kompetencer.

Vi har en masse spændende og fagligt udfordrende opgaver, som du kan prøve kræfter med, og vi tilbyder et stærkt kollegialt netværk og hjælp og sparring til din praktikopgave.

Kontaktperson
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrik Boe Kjeldsen på tlf. 3355 7747.

Du søger jobbet ved at skrive en ansøgning med motivation for at søge stillingen. Send ansøgningen med cv, referencer og andre relevante bilag til ubk@kooperationen.dk snarest muligt. Vi gennemser ansøgninger løbende.

Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.