Ophævelse af 70-årsreglen

4. januar 2016

Ophævelse af 70-årsreglen i forskelsbehandlingsloven træder i kraft 1. januar 2016. 

Vilkår i gældende individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år bliver ugyldige pr. 1. januar 2016, og det vil efter denne dato være i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige medarbejdere under henvisning til individuelle aftaler om en pligtmæssig fratrædelsesalder.

Hvis der er sådan et vilkår i en kollektiv overenskomst, kan vilkåret dog under visse omstændigheder opretholdes.

Vigtig information
Som arbejdsgiver bør du orientere berørte medarbejdere om, at en eventuel bestemmelse i ansættelsesaftalen om pligtmæssig ‎fratræden ved en bestemt alder er bortfaldet med virkning fra 1. januar 2016. Det kan fx gøre ved en e-mail til medarbejderne. Du skal samtidig oplyse medarbejderne om, at de skal betragte e-mailen som et tillæg til deres kontrakt.