Ny samarbejdsform i byggeriet

7. juni 2018

I forbindelse med opførelsen af den nye arkitektskole i Aarhus har Bygningsstyrelsen anvendt en ny udbudsform nemlig New Partnering.

Baggrunden for New Partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab.

Det er ikke kun bygherres ønske og behov, der bliver tilgodeset. I Bygningsstyrelsens indledende markedsdialog i foråret 2017 efterspurgte toneangivende entreprenører i branchen forskellige udgaver af partneringmodellen, og det er også i det lys, New Partnering er udviklet.

En forventet effekt er, at rammerne for tid og økonomi bliver overholdt, og at det færdige projekt lever op til de forventninger og kvaliteter, der var ved projektets start, fordi konflikter og risici i forhold til projektets tid, økonomi og kvalitet afklares rettidigt.

Bygningsstyrelsen går dog samtidig ind i samarbejdet med realistiske øjne og en erkendelse af, at det kræver hårdt arbejde at pleje samarbejdet og håndtere de uenigheder, der alt andet lige vil komme i en kompleks byggeproces. Ud over en række fælles målsætninger indeholder New Partnering derfor også en konkret model for implementering og løbende evaluering af samarbejdet, en metode for håndtering af uenigheder samt en omfattende incitamentsstruktur, der udgør ca. halvdelen af entreprenørens samlede dækningsbidrag.
Det vil sige, at jo bedre det lykkes for totalentreprenøren og bygherren at opnå deres gensidigt aftalte målsætninger, jo højere er indtjeningen, som totalentreprenøren får.

Projektet om den nye arkitektskole blev udbudt i omvendt licitation ultimo sidste år, hvor den økonomiske ramme for projektet er fastlagt, og hvor parterne forpligter sig til at udvikle og om nødvendigt justere projektet.

Bygningsstyrelsen gjorde i udbudsmaterialet for den nye arkitektskole opmærksom på, at man ikke kun ville fokusere på pris og kvalitet som de afgørende faktorer for tildeling af totalentreprisekontrakten. Styrelsen havd0e sit hovedfokus på at finde den rigtige samarbejdspartner ud fra flere parametre:

  • præsentation af stærk gennemførelse af lignende projekter,
  • en stærk organisation med klare roller, ansvar og mandatfordeling,
  • allokering af nøglemedarbejdere med relevante kvalifikationer, kompetencer og adfærd,
  • en gennemtænkt proces- og tidsplan, og
  • evnerne til at bidrage til udvikling og optimering af projektet.

Vinderen af opgaven som totalentreprenør blev entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, og byggeriet skal være færdig i 2020.