Ny rapport - Cooperatives and Peace

21. marts 2019

Kooperationen har sammen med Cooperative College (UK), Coopermondo (IT) og Cooperatives Europe udgivet en omfattende rapport om kooperativernes bidrag til konfliktforebyggelse og fredsopbygning.

Rapporten indeholder en række konklusioner og anbefalinger rettet specielt til politikere, beslutningstagere og eksterne partnere, herunder lokale aktører og NGO-organisationer.

Rapporten “Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust - A Case Study Approach” tager udgangspunkt i 20 casestudier af kooperativer fra 14 forskellige lande.

Ved at fremlægge konkrete eksempler viser rapporten, hvordan kooperativer giver marginaliserede grupper, der er ramt af konflikter, anstændige jobs og økonomisk bæredygtig vækst. Rapporten giver endvidere eksempler på, hvordan kooperativer spiller en vigtig rolle i fredsopbygning verden over og dermed bidrager til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kooperativer har en vigtig konfliktforebyggende rolle i samfund, der er ramt af borgerkrig, og som står over for vedvarende udfordringer. Kooperativer bidrager således aktivt til at opbygge selvforsynende og modstandsdygtige lokalsamfund ved at fremme dialog og demokratisk deltagelse og dermed give borgerne håb for en bedre fremtid.

Rapporten støttes af ICA og repræsentanter fra civilsamfundet, lokale myndigheder og EU-Kommissionen. MEP Stelios Kouloglou, næstformand for DEVE-udvalget i Europa-Parlamentet, fremhæver vigtigheden af at indgå partnerskaber med kooperativer som et led i fredsprocesser: "Partnerskaber med kooperativer er fundamentale for beslutningstagerne, som dermed kan søge støtte i international kooperativ udvikling til at forebygge konflikter, skabe sikkerhed og opbygge stabile og legitime stater”. Se rapporten her