Ny dom om grænserne for ledelsesretten

2. juni 2017

En virksomhed havde i sin sygefraværspolitik opstillet krav om, at medarbejderne pr. telefon skulle meddele sygemelding for hver enkelt sygedag. Lønmodtagersiden mente, at arbejdsgiveren herved havde handlet i strid med ledelsesretten og således i strid med DA/LO Hovedaftalens § 4, stk. 1. Sagen blev derfor indbragt for Arbejdsretten.

Sygefraværspolitikken blev administreret på en måde, så det ved forventet længerevarende sygefravær var aftalt, at medarbejderen ikke skulle foretage daglige sygemeldinger.

Produktionen på virksomheden skete under højteknologiske processer af ”betydelig kompleksitet og farlighed”, og der var derfor vanskeligheder forbundet med midlertidigt at lukke dele af produktionen ned. Arbejdet på virksomheden blev desuden udført i treholdsskift, og Arbejdsretten fandt, at det på grund af de særlige produktionsforhold var nødvendigt at have kendskab til eventuelt sygefravær ved begyndelsen af hvert skift. På denne baggrund, og da virksomheden i øvrigt havde administreret sin sygefraværspolitik som beskrevet ovenfor, fandt Arbejdsretten, at lønmodtagersiden ikke havde godtgjort, at virksomheden havde handlet utilbørligt over for de ansatte og dermed misbrugt ledelsesretten.

Ovenstående er alene et nyhedsreferat og ikke udtryk for juridisk rådgivning. Kontakt vores konsulenter for juridisk rådgivning om arbejds- og personalejuridiske spørgsmål.