Meddelelse fra International Cooperative Alliance (ICA)

18. marts 2020

Kære medlemmer
Kære venner

I disse vanskelige tider vil jeg gerne udtrykke min solidaritet med alle ICAs medlemmer og især med alle dem, der gennemgår en svær isoleringsperiode.

Den nødsituation, vi befinder os i, og de foranstaltninger, som de nationale myndigheder har truffet for at forhindre udbredelsen af Covid-19, udgør en stor udfordring for vores samfund og for de kooperative virksomheder, der indtager en vigtig rolle i samfundet. 

For at hjælpe lokalsamfundene bedst muligt, må vi alle udvise intelligens og bevare roen ikke blot over for den store sundhedsrisiko men også i forhold til driften af vores virksomheder og vores aktiviteter.

Mange kooperative virksomheder har allerede foretaget ændringer i den måde, hvorpå arbejdet organiseres. Det samme har ICAs kontorer gjort. Jeg vil gerne rose den indsats, som I har gjort i jeres respektive organisationer.

Vi vil tilpasse vores handlinger i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af myndighederne, så vi bedst muligt kan bidrage til beskyttelsen af mennesker, sådan som vi altid har gjort.

I den kooperative verden, ved vi, at det er vigtigt at drage nytte af andres erfaringer baseret på vigtige værdier så som respekt, accept, empati, hjælpsomhed, lydhørhed, velvilje, ansvar, solidaritet og medborgerskab.

I krisesituationer har kooperativer altid været på forkant med klarsyn, dristighed og beslutsomhed. I dag, takket være deres indbyggede værdier så som solidaritet, sammenhold og pionerånd, fortsætter de med at generere stærke idéer til gavn for alle.

Lad os fortsætte med at kommunikere, dele relevante oplysninger og appellere til hele den kooperative verdens ansvarsfølelse og fornuft.

Jeg ønsker jer alle styrke og mod i denne urolige tid.

Ariel Guarco
ICA Præsident