Malerne har svært ved at finde medarbejdere

31. august 2017

Hele 41 % af malervirksomhederne oplevede stigende omsætning i 1. halvår 2017 i forhold til samme periode sidste år, mens kun 15 % oplevede en tilbagegang. Forventningerne til 2. halvår 2017 er endnu mere positive, idet næsten halvdelen af virksomhederne forventer stigende omsætning.

Det viser den seneste konjunkturundersøgelse fra Danske Malermestre. Undersøgelsen er baseret på 219 virksomheder med en samlet beskæftigelse på 2.321 personer svarende til ca. 30 % af bygningsmalerfagets beskæftigelse. Omsætningsfremgangen har medført en øget beskæftigelse i hovedparten af virksomhederne.

I alt har 41 % af virksomhederne øget beskæftigelsen i 1. halvår 2017, mens kun 12 % har reduceret beskæftigelsen. Der er endvidere forventninger om en tilsvarende fremgang i 2. halvår 2017.

Undersøgelsen fra Danske Malermestre viser også, at virksomhederne allerede nu har meget svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. To ud af tre har inden for de sidste tre måneder måttet opgive at finde den arbejdskraft, de havde behov for, og tilsvarende har to ud af tre måttet sige nej til opgaver, de er blevet tilbudt.

Som en følge af, at det er svært for malerne at finde kvalificeret arbejdskraft, forventer 42 % af de virksomheder, der har elever, at ansætte flere elever inden for det kommende års tid.