Lempelse af rimelighedskravet

8. november 2018

Gode nyheder på beskæftigelsesområdet, hvor satspuljekredsen d. 7. november har indgået aftale for 2019-2022.

I tillæg til en række gode tiltag for at få mennesker med handicap i job og uddannelse, indebærer aftalen også en forsøgsordning, hvor rimelighedskravet lempes for bl.a. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Samtidig undtages førtidspensionister i løntilskud fremover permanent. Specifikt lyder aftaleteksten som følger:

Lempelse af rimelighedskravet
"Aftalepartierne blev med satspuljeaftalen for 2018 enige om at drøfte rimelighedskravet. Partierne er på den baggrund blevet enige om at iværksætte initiativer, der skal justere og forenkle reglerne for rimelighedskravet. Det omfatter en midlertidig forsøgsordning, hvor virksomhederne får mulighed for at ansætte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i virksomhedspraktik eller løntilskud på baggrund af en timebaseret opgørelse af personer i støttet beskæftigelse. Samtidig undtages førtidspensionister i løntilskud fremover undtages permanent fra rimelighedskravet, ligesom det er tilfældet med fleksjobbere. Undtagelsen af førtidspensionister indebærer merudgifter på 0,6 mio. kr. i 2019 stigende til 0,7 mio. kr. varigt efter skat og tilbageløb."

Læs hele sats-puljeaftalen for 2019-2022 på beskæftigelsesområdet

Læs mere om rimelighedskravet