Konflikter forringer byggebranchens resultater

31. august 2017

De danske byggevirksomheder bruger cirka 2,2 mia. kr. om året på juridiske konflikter og retssager, og dette gigantiske beløb barberer 22 % af byggebranchens resultat, viser en undersøgelse fra Meditationsinstituttet.

Meditationsinstituttet peger, ganske naturligt, i undersøgelsen på mediation som et økonomisk og tidsbesparende alternativ til voldgift.

Det er ikke billigt at føre voldgiftssager. Udover advokatsalæret er der også alle de interne omkostninger med vidner, dokumenter, spørgsmål fra advokater, processkrifter, hovedforhandlinger og så videre, som den enkelte virksomhed skal tage højde for. Advokatbranchen oplyser i den forbindelse, at hvis det koster 100.000 kr. i salær til advokaten, så koster det helt sikkert det samme i interne omkostninger.

Meditationsinstituttets undersøgelse viser endvidere, at virksomheder inden for byggeri, IT/kommunikation og transport i gennemsnit bruger 372.000 kr. til advokat og yderligere 342.000 kr. til interne udgifter i forbindelse med løsning af en konflikt. Det vil sige en samlet udgift på 714.000 kr. per konflikt.

Disse tal dækker imidlertid over meget stor variation. Virksomheder med 10-99 ansatte betaler i gennemsnit knap 78.000 kr. per konflikt, mens virksomheder med mere end 100 ansatte betaler knap 1.380.000 kr., hvilket svarer til 17 gange mere.

Og for så vidt angår varigheden af voldgiftssager og retssager, er denne i gennemsnit henholdsvis 18,8 måneder og 16,2 måneder, mens forligsforhandlinger i gennemsnit varer 5,5 måneder.

Du kan læse mere om undersøgelsen her