Klimaagenter i byggebranchen

5. december 2019

FNs 17 verdensmål bliver brugt mere og mere som referenceramme og som redskab til at arbejde mere bæredygtigt. Ikke mindst verdensmål nr. 13 – klimaindsatsen – er kommet til at fylde en masse i løbet af det sidste år tid. Men der er ikke kun hos Greta Thunberg og i den danske regering, det fylder. Det gælder også i byggeriet, der er en af de helt store udledere af drivhusgasser. Den store udledning i byggeriet sker bl.a. gennem produktion og transport af byggematerialer.

I Kooperationen organiserer vi en række større og mindre virksomheder inden for byggeriet, og det er derfor naturligt, at vi også gør noget for, at vi og vores medlemmer kan blive klogere på dette område. I projektet ”Klimaagenter i byggebranchen”, som er støttet af EU gennem puljen Frame, Voice, Report!, har vi sammen med tre af vores medlemsvirksomheder undersøgt, hvad medarbejderne i byggebranchen selv kan gøre for at mindske klimaaftrykket.

Tanken bag projektet er, at de fleste klimakampagner retter sig mod enten privatpersoner eller mod virksomhedernes ledelse – men medarbejderne på byggepladserne spiller også en vigtig rolle, hvis der skal bygges mere bæredygtigt.

Kan man så gøre noget som almindelig håndværker? Det er begrænset, hvad man kan gøre, for meget er styret af kontrakter, regler og af, at priserne på byggematerialer gør, at det bedre kan betale sig at spilde materialer, end at medarbejderne har tidspunkter, hvor de ikke kan arbejde pga. mangel på materialer. Men lidt har også ret, og projektet viser, at man trods alt godt kan gøre lidt – især ved at passe godt på de byggematerialer, man bruger, så man ikke spilder mere end højst nødvendigt.

Lysten til at arbejde mere bæredygtigt og den dårlige samvittighed over, at gode byggematerialer for ofte går til spilde, er i hvert fald helt tydeligt til stede blandt de håndværkere og byggeledere, vi har talt med i forbindelse med projektet, og der er ingen tvivl om, at bæredygtige tiltag fra bygherrer og ledelse vil blive værdsat af mange af de medarbejdere, vi har talt med.

Udover at lære med og af de tre virksomheder bliver erfaringerne fra projektet også bragt i et par artikler, hvoraf den første nu er udkommet i Mestertidende.

 

This Project Is Funded By The European Union 200 X 200

Frame Voice Report 200 X 200