Kan et udbud annulleres?

22. juni 2017

Hørsholm Kommune iværksatte i foråret 2016 en begrænset licitation uden prækvalifikation efter tilbudsloven. Udbuddet drejede sig om nedrivning af Hørsholm Sygehus. Tildelingskriterierne var laveste pris, og der blev afgivet seks tilbud.

A fik tildelt kontrakten på grund af, at de havde afgivet den laveste pris, men B protesterede, da en af optionerne i A tilbud ikke var medregent i A´s tilbud, og hvis dette havde været tilfældet, vil B´s tilbud være det laveste.

På baggrund af uhensigtsmæssighederne/tvivlen i udbudsmaterialet aflyste kommunen udbuddet og oplyste samtidig, at kontrakten ville blive genudbudt.

I genudbuddet afgav A igen laveste pris, men indgav alligevel en klage til Klagenævnet for Udbud med henblik på at fastholde det oprindelige tilbud!!

Klagenævnet kom frem til – hvad der allerede er klart fastslået både i retspraksis og klagenævnets praksis – at en udbyder kan annullere en licitation, forudsat at annulleringen ikke er usaglig og ikke er i strid med ligebehandlingsprincippet. En tildelingsbeslutning indebærer således ikke en kontraheringspligt.