Gør din idé til virkelighed

24. oktober 2018

Realdanias kampagne Underværker inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet til at søge om økonomisk støtte til at føre originale idéer ud i livet. Der skal være tale om idéer, der skaber nye rammer for fællesskaber, som forbedrer og udvikler lokalsamfundet gennem det byggede miljø.

Realdania har afsat 45 mio. kr. til sådanne ildsjæleprojekter. Realdania forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter, og der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. To dygtige repræsentanter fra Kooperationens medlemsvirksomheder, nemlig Balder Johansen fra LOGIK & CO og Julie Takla Helsted, Leder af Saxogade – Settlementets sociale handelsgade, er valgt til at sidde i bedømmelsesudvalget, som bistår Realdania med at udvælge projekter.

Måske har I en idé om, hvordan man kan skabe rum om sociale aktiviteter for udsatte medborgere? Måske ser I nye muligheder i en gammel bygning? Måske har I en ny idé til alternative løsninger for bæredygtigt byggeri? Eller måske vil I gerne skabe et nyt og anderledes sted, der styrker og udvikler det lokale fællesskab – i byen eller på landet?

Der lægges i udvælgelsesprocessen vægt på:
• At projektet bygger på en god og original idé
• At projektet nyder stor opbakning
• At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange
• At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
• At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
• At projektet efter realisering vil have en bæredygtig udvikling og drift

Lokal opbakning og forankring
Når I ansøger om økonomisk støtte til et projekt, skal I samtidig demonstrere projektets lokale opbakning og forankring. Derfor skal I sprede budskabet om projektet og få mindst 200 mennesker til at støtte op om det på www.underværker.dk. Når mindst 200 har tilkendegivet, at de støtter projektet, er det sikret at gå videre til bedømmelsesudvalget. Så giv os endelig besked, hvis I opretter et projekt, så vi kan aktivere det kooperative netværk, og hjælpe jeres projekt bedst muligt på vej.

Kooperationen hjælper gerne til Underværker
Underværker er en fantastisk mulighed for at få realiseret jeres idé. Klik ind på www.underværker.dk og begynd allerede nu at oprette jeres projekt på hjemmesiden. Kooperationen hjælper gerne til om en idé, så kontakt os endelig, hvis I går med tanker om at søge.

Ansøgningsfrist
Læs mere om hvordan man søger støtte til et projekt igennem kampagnen på www.underværker.dk. Der er ansøgningsfrist den 13. december 2018 kl.12.00.

Udklip Julie 600Px

 

Udklip Balder 600Px