Forlængelse af mulighed for refusion

26. marts 2021

Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 30. juni 2021. Det samme gør arbejdsgivers ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19. Ordningerne udløb ellers 31. marts 2021.

Forældre til børn, som enten er smittede med covid-19 eller hjemsendt som nærkontakt, kan få barselsdagpenge for op til 10 dage pr. barn i perioden fra og med den 1. april 2021 frem til den 30. juni 2021. Ordningen har tidligere givet ret til barselsdagpenge i op til 10 dage i to omgange i perioden fra den 29. september 2020 frem til den 31. marts 2021. Der er tale om en forlængelse af den nuværende midlertidige ordning, der gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet. Forældrene skal ikke bruge deres feriedage, inden de kan benytte ordningen.

Muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19 er ligeledes blevet forlænget frem til 30. juni 2021. Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af covid-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.

Ordningen omfatter medarbejdere, for hvem der er enighed om mellem medarbejder og arbejdsgiver, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt. Det vil således være medarbejdere, der fritages for arbejdsforpligtigelse. De lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen. Arbejdsgivere, der betaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det kræver dog, at det ikke kan løses ved, at arbejdsopgaver eller arbejdspladsen tilpasses, og at arbejdet ikke kan laves hjemmefra.

Endeligt er arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19, også blevet forlænget til 30. juni 2021. Ordningen giver arbejdsgiver ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittet eller formodet smittet med covid-19 samt personer, der er i selvisolation, fordi de er nærkontakt til en smittet.

Læs mere her.