Erstatning for udbudsfusk

19. juli 2018

Efter en omfattende sag om ulovlig forskelsbehandling af byggekonsortier blev, primo januar 2018, projektdirektøren på milliardprojektet Nyt Hospital Bispebjerg fyret.

Baggrunden for fyringen var en sønderlemmende kritik fra Klagenævnet for Udbud der fastslog, at der fandt forskelsbehandling sted under udvælgelsesprocessen.

Et konsortium med KHR arkitekter i spidsen vandt for næsen af blandt andet C. F. Møllers Tegnestue. Tegnestuen krævede efterfølgende en erstatning på 67,4 mio. kr.

Sagen drejede sig om, at såvel Nyt Hospital Bispebjerg projektdirektør, som hospitalets byggechef snød på vægten, da opgaven med at tegne et nyt akuthus til 1,6 mia. kr. blev givet til et konsortium med firmaet KHR Arkitekter i spidsen.

De to topchefer havde tidligt i udbudsprocessen taget stilling til, at de ønskede, at KHR vandt udbuddet og favoriserede flere gange senere konsortiet og handlede dermed usagligt og i strid med udbudsreglerne.

Klagenævnet rettede i sin kendelse en sønderlemmende kritik af særligt projektdirektøren for at have handlet »åbenbart usagligt« og i strid med udbudsreglerne ved blandt andet at presse bygherrerådgiverne til at ændre pointgivningen, så et konsortium med KHR Arkitekter i spidsen rykkede fra sidstepladsen til førstepladsen, og dermed vandt opgaven.

Klagenævnet kaldte endvidere forløbet »særdeles påfaldende«. Og derefter fyrede Region Hovedstaden såvel projektdirektøren som byggechefen på Nyt Hospital Bispebjerg.

Efterfølgende har CF. Møller nu indgået et forlig med udbyder og fået en erstatning på 14 mio. kr. – 50 mio kr. mindre end man havde forlangt.

Et konsortium med COWI i spidsen har indgået et forlig på 2,5 mio. kr.