Entreprenør tager over, hvor folkeskolen gav op

9. juni 2017

Christiansen & Essenbæk A/S har de senere år brugt mange penge på at undervise ordblinde medarbejdere i arbejdstiden. Det er en anerkendelse af medarbejderne og en investering i virksomheden, fortæller direktør Jon Buch.

25-årige Rune Staal var én af dem, der sad på bagerste række i folkeskolen. Og i de ni år han sad der, fik han aldrig rigtig bugt med skriftlig dansk. Han var derfor én af dem, der blev opdaget, da Christiansen & Essenbæk screenede samtlige medarbejdere for ordblindhed. Gennem to undervisningsforløb er Rune Staal nu blevet så god til at læse og stave, at det har sat afgørende spor.

“Jeg har altid været den dumme, der sad ovre i hjørnet og ikke havde styr på det. Det betød ikke noget for mig, at jeg var ordblind, for min hverdag fungerede fint, men gennem undervisningen fik jeg nogle redskaber til at blive bedre, både i hverdagen og på arbejdet. Jeg har fået meget mere selvtillid og har også taget en uddannelse her i virksomheden, og det har været en kæmpe sejr,” fortæller Rune Staal, der nu kan kalde sig bygningsstruktør.

Medarbejderne fortjener det

Fra sommeren 2010 og to år frem satte Christiansen & Essenbæk ekstra fokus på medarbejdernes trivsel og gennemførte en række initiativer på arbejdspladsen. Der blev bl.a. indført fitness- og madpakketræning, skurvognsyoga og kostvejledning. Og så blev der taget initiativ til IT- og danskundervisning for ordblinde. Undervisningen var så stor en succes, at der i efteråret 2016 igen var medarbejdere at finde på skolebænken.

Virksomheden screenede indledningsvist samtlige 160 medarbejdere, hvorefter knap 30 fik tilbudt en egentlig ordblindetest. 22 medarbejdere blev erklæret ordblinde, og 20 af dem valgte at deltage i undervisningsforløbet. Det indeholdt 80 lektioner, der strakte sig over først en hel uges undervisning og derefter to undervisningsgange om ugen i ni uger. Der blev oprettet to hold med to undervisere på hvert hold, så undervisningen var intens og udskrivningen stor for Christiansen & Essenbæk. Men det bekymrer ikke direktør Jon Buch, som havde bestyrelsens fulde opbakning til at gennemføre forløbet.

“Vi gjorde det for det første, fordi medarbejderne fortjener det. Derudover er vi jo også i en branche, der hele tiden bliver mere specialiseret og kræver mere af medarbejderne, så det er også en investering. Men et kursus på to dage havde ikke flyttet noget som helst, man bliver nødt til at gøre det intenst over en længere periode,” vurderer direktøren.

Folkeskolen svigter

Jon Buch understreger, at en virksomhed altid vil kunne få råd til at undervise sine medarbejdere. Det er bare et spørgsmål om at sætte pengene af til det i budgettet. Christiansen & Essenbæk har i flere år prioriteret opkvalificering på ledelsesområdet, men nu er fokus på medarbejderne. Og hvis det endelig skal handle om økonomi, er det altid muligt at vise en gavnlig effekt på bundlinjen, mener Jon Buch.

“Man kan altid opstille et regnskab med en statistik, der viser, at det virker. Men det allervigtigste er jo, at vi kan se, at der er få, der siger op, for det siger jo noget om, at her er godt at være. Som fondsejet virksomhed er vi ikke sat i verden for at tjene en masse penge. Vores væsentligste funktion er at skabe gode arbejdspladser og konkurrere med den hårde kapitalistiske kerne. Over tid skal det så også gerne vise sig økonomisk, at vi er gode til at tjene penge,” forklarer han og pointerer, at ordblindeundervisningen er et tilbagevendende tiltag.

“Det bliver vi nødt til at fortsætte med at køre. Om nogle år er der nye medarbejdere, og så screener vi igen. Vi bliver nødt til at supplere i forhold til folkeskolen, som overhovedet ikke gør noget ved det her. Det er en løbende proces, som vi må tage hånd om,” understreger Jon Buch.

1½ times styrketræning før undervisning

Christiansen & Essenbæk har mange års erfaring som hovedentreprenør inden for byggeriet. Arbejdsopgaverne er mange og forskellige, og digitaliseringen spiller også her en større rolle end tidligere. Arbejdsordrerne tikker ind på en iPad, som i dag er helt uundværlig i værktøjskassen. Men modsat en hammer, kræver iPad’en både læse- og skrivefærdigheder.<b

C E Morten Rune 325X195

Mange af de ordblinde medarbejdere har minder fra folkeskolen, som ligner Rune Staals. Så at skulle tilbage på skolebænken og tage noter var ikke nødvendigvis helt let. 42-årige Morten Andersen, der arbejder med betonrenovering, aftalte derfor med nogle kollegaer at møde ind kl. 6 og styrketræne 1 ½ time før undervisningsdagen gik i gang kl. 8. Så var kroppen klar. Morten Andersen fortæller, at han er meget bedre til at skrive i dag.

“Jeg har fået meget mere selvtillid. Jeg skrev og skrev og skrev i undervisningen, så nu går jeg ikke så meget op i, om jeg staver forkert, og det bliver jeg bedre af,” siger han.
Heller ikke den 52-årige injektionsoperatør Henrik Gram nåede at blive rigtig gode venner med folkeskolen i sin tid. Så da han blev tilbudt et længere undervisningsforløb for ordblindhed, var han splittet.

“Først tænkte jeg ‘fuck’, men at sige nej tak ville jeg heller ikke. Så måtte jeg æde den kamel, det var at vende tilbage på skolebænken. Men underviserne var også gode til at lave adspredt undervisning, hvor vi også stod op engang imellem, så det gik,” fortæller han.
Undervisningen gav ‘eleverne’ forskellige kneb til at knække stavekoden, og appen Intoword blev hevet op af lærerens taske og har siden vist sig helt uundværlig, forklarer Henrik Gram. Han er imponeret over, at virksomheden tilbyder ordblindeundervisning i arbejdstiden.

“Det er genialt. Man er et fjols, hvis man siger nej til det. Jeg har transporttid til arbejdet, så det ville ikke kunne hænge sammen for mig uden for arbejdstiden. Faktisk søgte jeg bevidst til Christiansen & Essenbæk pga. de gode arbejdsforhold,” fortæller Henrik Gram.

Skrevet af Anders Bruhn Kristensen.