El-håndværktøj og eftersyn

20. juli 2017

Den 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om vedligeholdelse af elektrisk materiel i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere er krav om, at el-håndværktøj skal efterses hvert halve år.

Hvad gælder per 1. juli 2017?

Der gælder følgende regler for eftersyn af el-håndværktøj:

  • I henhold til leverandørens brugsanvisning
  • Regelmæssigt, normalt en gang årligt, dog afhængig af anvendelsen
  • Risikovurdering af om der er behov for oftere eftersyn på baggrund af anvendelsen. Denne risikovurdering skal ske på baggrund af, hvordan og hvor ofte det konkrete el-håndværktøj anvendes.

I forbindelse med de nye regler er det vigtigt at huske reglerne i elsikkerhedsloven, om hvem der har ansvaret for at vedligeholde el-håndværktøjet. Ifølge loven er det ejeren eller brugeren af en elektrisk installation, der er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt.

Derudover skal medarbejderen/brugeren være tilstrækkeligt instrueret i at sikre, at det anvendte el-håndværktøj, som tilsluttes installationen, er holdt i en sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

El-håndværktøjet skal således stadig være vedligeholdt, men der er ikke faste tidsintervaller for eftersyn. Behovet for eftersyn vil variere alt efter anvendelseshyppighed samt den fysiske belastning på materiellet.

Endvidere skal det bemærkes, at frem til den 1. juli 2019 vil der være en overgangsperiode, hvor virksomheder stadig kan vælge at følge de nuværende regler om eftersyn med to til seks måneders intervaller afhængigt af værktøjet.

Det anbefales, at disse tidsintervaller anvendes i overgangsperioden, og at man i mellemtiden får udarbejdet en risikovurdering på anvendelsen af ens forskellige el-håndværktøjer, så man får styr på og kan dokumentere behovet for eftersyn fremover.