Den nye markedsføringslov og ansættelsesforhold

20. juli 2017

Den nye markedsføringslov, som skal være med til at støtte effektiv konkurrence ‎og sikre gode forbrugerforhold, trådte i kraft 1. juli 2017.

Loven indeholder nye bestemmelser, ligesom bestemmelser i den hidtidige markedsføringslov får nye paragrafnumre og enkelte justeringer i ordlyden.

I forhold til ansættelsesforhold har lovændringen betydning for ansættelseskontrakter og andre dokumenter, som indeholder henvisninger til de hidtidige bestemmelser i markedsføringsloven.

Markedsføringsloven sikrer arbejdsgiveren mod medarbejderes, herunder også fratrådte medarbejderes, ‎uretmæssige udnyttelse af arbejdsgivers erhvervshemmeligheder.

Den gamle markedsføringslovs § 19 om forbuddet mod uretmæssig brug af ‎erhvervshemmeligheder er videreført i den nye lov som § 23 med enkelte sproglige ændringer. Betegnelsen ”virksomhed” er ‎erstattet af betegnelsen ”erhvervsdrivende”. Der er dog ikke tilsigtet ændringer i ‎retstilstanden.

Den gamle markedsføringslovs § 1, stk. 1 om god markedsføringsskik videreføres som § 3, stk. 1 i den nye ‎lov.‎

Det må anbefales at arbejdsgivere justerer eventuelle ‎henvisninger til markedsføringsloven i standardansættelsesaftaler samt andre ansættelsesretlige dokumenter, så som personalehåndbøger.