Danmarks første udbudslov vedtaget

19. november 2015

Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget Danmarks første udbudslov. Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og sætter rammerne for mere effektive offentlige indkøb til gavn for både de offentlige myndigheder selv og det private erhvervsliv.

Af nyheder i den nye Udbudslov kan blandt andet nævnes:

Mindre brug af papir - som tilbudsgiver kan man nøjes med at erklære, at man overholder de fastsatte krav, når man afgiver sit tilbud. Det er kun det vindende tilbud, der skal fremlægge dokumentation for, at kravene bliver overholdt. Denne regel vil gøre papirbunkerne markant mindre hos både tilbudsgivere som udbydere.

Større gennemsigtighed – det, at udbydere fremover på forhånd skal vise den model, de anvender til at evaluere de indkommende tilbud og til at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil betyde en større gennemsigtighed omkring valget af det endelige tilbud og hjælpe tilbudsgiverne til at målrette deres tilbud. Indtil nu har det kun været gennem tilbudsfasen, at man som virksomhed kunne følge med. Selve valget af de endelige tilbud har været mørklagt, men det vil den nye udbudslov ændre på.

Egnethedskrav - udbyder kan fastsætte egnethedskrav, der omhandler 1) egnethed til at udføre det pågældende erhverv 2) økonomisk og finansiel formåen 3) teknisk og faglig formåen.

For så vidt angår krav til økonomisk og finansiel formåen, kan udbyder ikke kræve, at en ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelt anslåede værdi af kontrakten, medmindre der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne.

Tildelingskriterier – den nye Udbudslov fastsætter, at en udbyder skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Begrebet ”økonomisk mest fordelagtig” anvendes således som et overordnet begreb.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvende ét af følgende kriterier:

  1. Pris
  2. Omkostninger 
  3. Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Ved at anvende tildelingskriteriet "pris" er det således fortsat muligt for ordregiver at vælge, at tilbuddet alene skal vurderes på prisen.

Ved anvendelse af tildelingskriteriet "omkostninger" kan alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger, inddrages.

Ved anvendelse af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" vurderes tilbuddet på grundlag af underkriterier som for eksempel kvalitative, miljømæssige eller sociale aspekter.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk